HuurrechtExpert

Huurrecht@ctueel

Publicaties

Al enige jaren schrijft mr Piet van der Sanden voor Huurrecht@ctueel, de gratis nieuwsbrief van SDU Uitgevers, die elke 14 dagen verschijnt. In deze rubriek verzorgt hij de rubriek Vraag & Antwoord waarin vragen uit de praktijk van alledag worden behandeld.

Je vindt deze artikelen nu ook op deze website. Ik hoop je daarmee een plezier te doen

Verwarde personen, zelfbeschikking en veiligheid – wie trekt de grens?

Publicatiedatum: 13-06-2019

Verwarde personen, zelfbeschikking en veiligheid – wie trekt de grens? Een stokoude huurster van een appartement oogt nogal verward. De vloeren in de hal en in de woonkamer staan vol met door haar geleegde wijnflessen, naast bergen oud papier en allerlei andere zaken. Ook de keuken en andere vertrekken bevatten - een beetje oneerbiedig gezegd - een enorme puinhoop. De verhuurder maakt zich grote zorgen om de veiligheid en hygiëne - niet alleen voor deze huurster, maar ook voor omwonenden. Aangeboden hulp leidde tot niets. In hoeverre is de verhuurder medeverantwoordelijk voor zo’n woonsituatie? Denk aan brand, terwijl mevrouw dronken of anderszins verward is. Wat zijn de rechten en plichten van een verhuurder in zo’n geval?

Lees het hele artikel


Reeuwijkse senioren verzoeken verbetering woningwaardering

Publicatiedatum: 16-05-2019

De vraag in deze rubriek is dit keer gesteld door een Bewonerscommissie van senioren in Reeuwijk: bewoners van Ravenhorst, Vrijhoef en De Schouw. Na een degelijk en waterdicht betoog vragen zij de ministers Ollongren en De Jonge om spoedige verbetering van het woningwaarderingsstelsel met betrekking tot zorgwoningen. Want dit stelsel deugt niet meer. En lichtzinnige toepassing van de 35% puntentoeslag voor ‘zorgwoningen’ kan deze woninkjes manipuleren naar de geliberaliseerde huursector. Dat kan toch niet de bedoeling zijn?

Lees het hele artikel


Renovatie, redelijk voorstel – wel/geen verhuiskostenvergoeding?

Publicatiedatum: 02-05-2019

Tijdens een cursus “Huurdersparticipatie en Overlegwet” hoorde ik u heel duidelijk uitleggen dat een huurder renovatie moet gedogen wanneer de redelijkheid daarvan is gebleken uit een schriftelijk voorstel. Bij verschil van opvatting maakt desnoods de rechter uit hoe het zit met die redelijkheid. Dat kan onder meer afhankelijk zijn van een verhuiskostenvergoeding. Nu, bijna drie maanden later, heb ik zo’n project. Maar, eh, hoe zit dat ook alweer?

Lees het hele artikel


Energielabel 1.3? Daarvoor zorgt onze huurder voornamelijk!

Publicatiedatum: 04-03-2019

Beleid ter zake van duurzaamheid verandert geleidelijk in wettelijke verplichtingen. Neem nu artikel 5.11 lid 1 Bouwbesluit 2012, dat sinds 3 november 2018 verplicht stelt dat kantoren vanaf 2023 energie-index 1,3 of lager moeten hebben (te vergelijken met energielabel C of hoger). Zag u al voorbeelden waarin deze verplichting naar de huurder is verlegd?

Lees het hele artikel


Sociaal plan bij groot onderhoud of renovatie? Is dat verplicht?

Publicatiedatum: 04-02-2019

Een aannemer vroeg mij onlangs of een ‘sociaal plan’ bij groot onderhoud en/of renovatie verplicht is? “Het Burgerlijk wetboek schrijft geen sociaal plan voor”, antwoordde ik. Gelukkig schoot me nog juist op tijd te binnen dat dit voor woningcorporaties anders is! Want wat zegt artikel 55b lid 1 Woningwet? Precies!

Lees het hele artikel


Met de huurdersorganisatie praten over klachtrecht? Hoezo?

Publicatiedatum: 03-01-2019

Wat heb je als woningcorporatie te kiezen bij toepassing van het Voorbeeld Klachtenreglement Aedes 2018? Een maand geleden noemde u dat een ‘kans voor huurdersparticipatie’. Hoezo? Toepassing van dit Klachtenreglement is toch een wettelijke verplichting?

Lees het hele artikel


Kansen voor huurdersparticipatie

Publicatiedatum: 20-10-2018

Wat betekent het nieuwe klachtenreglement voor huurders en verhuurders? Waarom is er eigenlijk een nieuw reglement en wat is daar zo nieuw aan?

Lees het hele artikel


Help! Een auto, scheepswrak of pony in de tuin?

Publicatiedatum: 25-08-2018

Als opzichter zie ik helaas maar al te vaak tuinen die zijn verloederd en zelfs gebruikt worden als stalling voor auto's en scheepswrakken. Met als toppunt een pony in de tuin. Welke mogelijkheden biedt het huurrecht mij om daar verandering in te brengen?

Lees het hele artikel


Beschermingsbewind, wie is bevoegd?

Publicatiedatum: 08-06-2017

Welke rechtshandeling(en) mag een huurder met beschermingsbewind zelfstandig uitvoeren? Wanneer is hij nog handelingsbevoegd? Zo maar wat vragen van een woonmakelaar: iemand die voor het gehele verhuurproces verantwoordelijk is. Tsja … hoe zit dat?

Lees het hele artikel


Energieprestatievergoeding (deel II)

Publicatiedatum: 02-03-2017

Deel II van mijn publicatie over energieprestatievergoeding, staat in het teken van risicomanagement, 'tarieven, gebruik en afrekenen’, ‘Informatieplicht’, ‘bewonersparticipatie’ en last but not least ‘Geschillenbeslechting’.

Lees het hele artikel