HuurrechtExpert

Cursussen

Cursusaanbod huurrecht

Mr Piet van der Sanden is een ervaren docent. Hij verzorgt verschillende cursussen o.a. voor Kjenning Opleidingen, het opleidingsinsituut voor woningcorporaties en vastgoedinstellingen.
Hieronder vind je een overzicht van de cursussen die door mr Piet van der Sanden worden gegeven. 

Elke huurder heeft zorgplicht voor de woning. Elke verhuurder moet de woning in stand houden en woongenot bieden. De tweedaagse cursus Huurrecht, een verdieping leert je uitdagingen op dit gebied kordaat op te lossen. Ook Huurrecht Bedrijfsruimte en het Huurprijzenrecht komen aan de orde. Om deze cursus succesvol te kunnen volgen is basiskennis van het huurrecht wenselijk. Na afloop van Huurrecht, een verdieping ben je volledig op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dit gebied.
Meer informatie over deze cursus vind je op kjenning.nl.

Niet elk huurdersprobleem is ook een verhuurdersprobleem. Bedankt voor de prettige cursusdagen.”

De Wet op het overleg huurders verhuurder schept collectieve huurrechten voor huurdersorganisaties en bewonerscommissies. De Woningwet 2015 heeft deze belangenbehartiging aanzienlijk uitgebreid. Veel huurders willen wel meedoen, maar niet in een formele setting. In deze cursus leer je alles over de Overlegwet en de Woningwet in theorie en praktijk, aan de hand van best practices. Daarnaast is er aandacht voor het vinden van meer manieren en vormen om bewonersparticipatie succesvol te maken.
Als actualiteit bespreken we het nieuwe klachtrecht van huurders. 
Meer informatie over deze cursus vind je op kjenning.nl.

“Ben nu wel overtuigd van het nut van een Overlegwet-overeenkomst en een Reglement Bewonerscommissie. Goeie modellen gehad.” 

Bij woningwaardering komt meer kijken dan de oppervlakte vaststellen. Zo spelen het uitrustingsniveau en de energiezuinigheid van de woning ook een rol. Sinds 1 oktober 2015 leidt de WOZ-waarde tot WWS-punten. Aan  een ‘zorgwoning’ mag 35% toeslag op het aantal waarderingspunten worden toegekend. En sinds 1 oktober 2016 kennen we punten voor renovatie en extra punten voor kleine woningen in de regio's Amsterdam en Utrecht. 
Sinds 1 januari 2021 wordt de energieprestatie op het Energielabel uitgedrukt in een indicator van het primair fossiel energieverbruik in kWh/m2 per jaar. En per 1 mei 2022 mag het aandeel van de punten voor de WOZ-waarde niet groter zijn dan 33%, uitzonderingen daargelaten.

De wet- en regelgeving van het WoningWaarderingsStelsel wordt besproken en toegelicht. Aan de hand van eigen praktijkvoorbeelden gaan deelnemers aan de slag om de huurprijs te berekenen. Daarnaast komen de gevolgen voor de huurprijs van ZAV, Woningverbetering etc. aan de orde
Meer informatie over deze cursus vind je op kjenning.nl.

“Goede en duidelijke uitleg. Leuke oefening, daardoor blijft ’t beter zitten.” 

 

“Je vertelt met een enorme passie. Nooit geweten dat huurrecht zo leuk kan zijn.
Top dagen!”

“Het juridisch kader staat me nu helder voor ogen. Ook goed dat we hebben gesproken over allerlei informele initiatieven.” 

Cursus op maat

HuurrechtExpert biedt ook de mogelijkheid om een cursus op maat samen te stellen.
Voor woningcorporaties, beleggers of huurdersorganisaties die behoefte hebben aan verdieping van een bepaald onderwerp. 

Wat de wensen ook zijn, HuurrechtExpert vindt een passende oplossing. Neem contact op en informeer naar de mogelijkheden.